Hermann Huter - 1927, St. Jakob
Biografie
>> zu den Erinnerungen