Helmut Heuberger - 1923, Innsbruck
Biografie
>> zu den Erinnerungen