Friedl Weiss - 1896, Wien
Biografie
>> zu den Erinnerungen